Microsoft Imagine

Dostęp do oprogramowania Microsoft w usłudze
Microsoft Imagine Premium
dla uczniów
 Zespołu Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie

Rada Rodziców zakupiła dla społeczności Technikum Informatycznego Nr 1 uczestnictwo w projekcie Microsoft Imagine. Dzięki temu wszyscy uczniowie oraz nauczyciele przedmiotów informatycznych mogą korzystać z określonej grupy oprogramowania firmy Microsoft. Możliwość uczestnictwa w projekcie nie jest powszechna. Mogą uczestniczyć w nim wybrane wydziały szkół wyższych oraz wybrane średnie szkoły techniczne.

Programy komputerowe, które są udostępniane w ramach projektu mogą być używane wyłącznie do projektów naukowych i niekomercyjnych badań.

Każdy z kwalifikowanych uczestników programu może pobrać ze strony internetowej Microsoft Imagine w pełni funkcjonalne kopie oprogramowania m.in.:

  • systemów operacyjnych (np. Windows 10, Windows 8.1),
  • serwerów (np. Windows Server 2012 R2, SQL Server 2016),
  • narzędzia do tworzenia oprogramowania (np. Visual Studio Enterprise),
  • oraz aplikacje (np. Access 2016).

Uczeń ubiegający się o dostęp do zasobów programu Microsoft Imagine powinien:

  1. posiadać konto pocztowe,
  2. zapoznać się, zrozumieć i zaakceptować licencję oprogramowania Microsoft Imagine oraz regulamin,
  3. wypełnić DRUKOWANYM pismem wydrukowany przez siebie wniosek,
  4. dostarczyć wniosek do szkolnego administratora programu Microsoft Imagine.

 

Po wykonaniu tych czynności na podane we wniosku konto pocztowe (adres e-mail) zostanie przesłana informacja z danymi umożliwiającymi dostęp do systemu ELMS Microsoft Imagine.

Jeśli w okresie kilku dni po złożeniu wniosku uczeń nie otrzyma potwierdzenia rejestracji w systemie, to należy wysłać informację o tym zdarzeniu na konto pocztowe szkolnego administratora projektu Microsoft Imagine.

Konta zostaną  aktywowane do końca roku szkolnego tj. do dnia 31 sierpnia. W celu przedłużenia ważności kont na kolejny rok szkolny przewodniczący klas powinni skontaktować się ze szkolnym administratorem projektu Microsoft Imagine we wrześniu (po ustaleniu list uczniów w klasach).

Adres szkolnej witryny programu Microsoft Imagine