Akcja "Biała Ukraina"

Chcemy gorąco podziękować wszystkim darczyńcom, którzy w listopadzie wzięli udział w Akcji „Biała Ukraina” . Nasi wspaniali darczyńcy odpowiedzieli na prośbę fundacji „Przetarty Szlak” i zebrali wiele rzeczy dla najmłodszych potrzebujących Polaków mieszkającym na Ukrainie. Zgromadziliśmy: żywność, słodycze, artykuły higieniczne dla dzieci, kosmetyki i środki czystości. W grudniu dary zostaną przekazane przez fundację potrzebującym polskim rodzinom i dzieciom z domów dziecka na Ukrainie. Wielkim zaangażowaniem w akcję wykazali się zarówno nauczyciele, jak i uczniowie klas 1A, 1B, 1E, 1C, 1D, 1E, 1F, 2A, 2C, 2F, 2G, 2H, 3A, 3B, 3D, 3F, 4A/B, 4C, 4E, 4F, 4G oraz rodzice uczniów. Akcję koordynowali wolontariusze: Aleksandra Mróz 2H, Agata Wąsik 2C, Piotr Karolak 1E, Szymon Mamiński 1D, Mateusz Ścibor 2D, Daniel Kujawa 2D, Bartłomiej Błaszczyk 2E, Adrian Jobda 2C, Karol Bogusz 2E, Joanna Jonik 2F, Mateusz Janikowski 2F. Wszystkim serdecznie dziękujemy!!!!!
Organizatorzy: prof. Marta Gugała i prof. Ewelina Zaczek