Dofinansowanie podręczników i materiałów dydaktycznych w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 818) uczniowie rozpoczynający naukę w klasach I-III i V szkół podstawowych oraz w klasach II zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceów ogólnokształcących, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2013/2014 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na www.edukacja.warszawa.pl/content/4509-dofinansowanie-podrecznikow-i-mate...

Załączniki:
1. Druk nr 1 - wraz z instrukcją wypełniania