Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Informujemy, iż od 04 czerwca w sekretariacie uczniowskim są do odbioru dyplomy technika informatyka i technika elektronika.