Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Informujemy, iż od 28 maja od godz. 9:00 w sekretariacie uczniowskim są do odbioru dyplomy technika informatyka i technika elektronika.