Finał zbiórki „Uczniowie Kasprzaka dla Krasnogoriwki”

W ramach zbiórki pieniężnej na rzecz pomocy dla uczniów ukraińskich szkół położonych w obszarze działań wojennych zorganizowanej pod hasłem „Warszawscy uczniowie dla Krasnogoriwki” zebrano w naszej szkole 260,05 zł. Uzyskane środki zostaną w całości przeznaczone na zakup najpotrzebniejszych rzeczy i przekazane bezpośrednio potrzebującym. Wszystkim darczyńcom oraz osobom zaangażowanym w zbiórkę serdecznie dziękujemy!