I etap XXV Olimpiady Informatycznej

Uczniów zainteresowanych udziałem w tym corocznym konkursie informatycznym zapraszamy do rejestracji na stronie organizatora (http://oi.edu.pl/). Olimpiada Informatyczna jest olimpiadą przedmiotową adresowaną do uczniów szkół średnich, przeprowadzaną corocznie pod egidą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem Olimpiady jest umożliwianie uczniom uzdolnionym informatycznie rozwijania ich talentów i pogłębiania wiedzy informatycznej. Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się umiejętnościami analizowania problemów algorytmicznych, ich specyfikowania, układania wydajnych algorytmów i implementowania ich w języku programowania wysokiego poziomu, doboru stosownych struktur danych, testowania programów, pracy w środowisku programistycznym.

Finaliści Olimpiady są przyjmowani w pierwszej kolejności na studia informatyczne we wszystkich najlepszych uczelniach w kraju. Dodatkowych informacji udziela prof. Mariusz Rasz, sala 246.