Kasprzak w Zielono mi. Ambasada Irlandii w Polsce

Zwieńczeniem zajęć kulturowych organizowanych w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe " było spotkanie młodzieży w Ambasadzie Irlandii. Przyjęcie w ambasadzie i spotkanie z Panią Ambasador było dla młodzieży ciekawym doświadczeniem. Była to okazja dla uczniów, by móc posłuchać na żywo mowy irlandzkiej. Młodzież chętnie zadawała pytania dotyczące kultury i stylu życia Irlandczyków. W ramach podziękowania za miłe przyjęcie uczniowie wręczyli dyplomatom drobne upominki.