Konkurs

 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w ramach programu wspieranego przez JP Morgan Chase Foundation ogłasza drugą edycję konkursu na projekty innowacji technicznych dla uczniów warszawskich szkół kształcenia zawodowego

ZASADY KONKURSU

Głównym celem konkursu jest umożliwienie młodzieży realizacji własnych pomysłów w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych. Udział w konkursie polega na opracowaniu nowego lub modyfikację istniejącego projektu technicznego. Będący przedmiotem konkursu pomysł może dotyczyć wszelkich obszarów życia, niekoniecznie związanych z profilem szkoły.

W konkursie mogą wziąć udział grupy uczniów (min. 4-osobowe) szkół kształcenia zawodowego (zasadnicze szkoły zawodowe oraz technika) znajdujących się na terenie Warszawy.

Konkurs jest dwuetapowy:

W pierwszym etapie uczniowie nadsyłają pisemne zgłoszenia zawierające opis projektu. Jury przyznaje 15 wyróżnień w kwocie do 1700 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przygotowania modelu, prototypu lub prezentacji zgłoszonego pomysłu.

W drugim etapie wyróżnione grupy uczniów prezentują model/prototyp swoich pomysłów podczas spotkania z jury. Następnie jury wyłania zwycięzców przyznając trzy nagrody w wysokości do 4 400 zł dla grupy uczniów.

Organizator konkursu może podjąć decyzję o zmianie struktury nagród i wyróżnień przy jednoczesnym zachowaniu sumy kwot przeznaczonych na ten cel.

 

Wyboru nagrodzonych projektów dokona jury konkursowe w oparciu o następujące kryteria:

- racjonalność pomysłu (odpowiada na rzeczywiste zapotrzebowanie),

- możliwość upowszechnienia projektu,

- przystępność i atrakcyjność sposobu opisu i prezentacji projektu.

Dodatkowe punkty otrzymają grupy uczniów, którzy brali udział w zajęciach w ramach programu „Life Skills – trening kompetencji społecznych”.

W skład jury wejdą przedstawiciele pracodawców, przedsiębiorców oraz osób odpowiedzialnych za edukację zawodową.

 

Aby wziąć udział w konkursie należy do 17 grudnia 2013 r. przesłać zgłoszenie projektu według załączonego formularza (formularz jest do pobrania na stronie Fundacji: www.pcyf.org.pl/innowacje).

 

Zgłoszenie należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl lub pocztą na adres: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, ul. Kredytowa 6/20; 00-062 Warszawa

Do 20 grudnia 2013 r. jury ogłosi listę wyróżnionych. Ogłoszenie laureatów drugiej edycji konkursu i wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas gali finałowej konkursu w dniu 11 lutego 2014 r. 

Osoby zainteresowane zgłaszają się do Pana Grzegorza Sobczuka lub Norberta Wozicha w sali 256.