Konkurs filmowy ReferNet

Instytutu Badań Edukacyjnych zaprasza uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie kreatywnym na film promujący kształcenie zawodowe. Przedmiotem konkursu jest pomysł na promocję kształcenia zawodowego w postaci  trzyminutowego filmu stworzonego w dowolnej technice na jeden z dwóch tematów:

1. Mój zawód na globalnym rynku pracy

2. Szkoła zawodowa – lubię to!

Autorem filmu może być grupa uczniów. Przewidziano nagrody rzeczowe w konkursie o łącznej wartości 2 000 PLN. Szczegóły konkursu znajdują się na stronie ReferNet Polska

  1. Regulamin konkursu - pobierz
  2. Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do prof. Agaty Gorskiej (sala 252) do dnia 13.10.2017r.