Kursy informatyczne

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w kursach informatycznych e-learningowych IT-SZKOŁA. Tematyka kursów obejmuje pięć grup zagadnień: algorytmika i programowanie, bazy danych, grafika, multimedia, technologie internetowe, sieci komputerowe, tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań.
Kursy e-learningowe udostępnione są bezpłatnie na portalu IT Szkoła: it-szkola.edu.pl i wyposażone są w materiały dodatkowe w postaci plików ćwiczeniowych, demo programów itp., słownik pojęć dotyczących tematyki kursu oraz filmy instruktażowe. Każdy kurs zamyka test sprawdzający wiedzę. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu, uczestnicy kursu online otrzymają uprawnienia do wystawienia autocertyfikatu potwierdzającego zaliczenie testu w trybie samokształcenia.

Więcej informacji u Pani Ewy Dyziak w Sali 230