Ogłoszenie

Informujemy, iż we wtorek 09 maja 2017 r. zajęcia odbywają się według planu. Natomiast środa 10.05.2017 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych z uwagi na odbywający się egzamin maturalny z informatyki.