PASJA SZANSĄ NA SUKCES! – RUSZA KONKURS „ELEKTRYZUJĄCA PASJA”

PRAWDZIWA PASJA wymaga nie tylko nieustannego pielęgnowania i rozwijania jej ale również promocji na forum. Pokaż światu swoją PASJĘ – przygotuj projekt na konkurs Elektryzująca Pasja. Właśnie ruszyła jego XI edycja, prace konkursowe można zgłaszać do 12 marca 2018 roku.
Konkurs skierowany jest uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Zadaniem konkursowym jest przedstawienie swojej pasji, powiązanej z techniką tj. elektrotechniką, informatyką, czy telekomunikacją. Wyjątkowe hobby powinno być przedstawione w oryginalny i wyróżniający sposób, który będzie wskazywał na innowacyjność myślenia i kreatywność twórcy pracy konkursowej. Zdobywca pierwszego miejsca wygrywanagrodę pieniężną o wartości 3.000 zł, dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane sąnagrody rzeczowe.
Już po raz jedenasty firma ELEKTROTIM S.A. wraz z Polskim Stowarzyszeniem Elektroinstalacyjnym oraz partnerami społecznymi,poszukuje młodych pasjonatów techniki. ZADANIE KONKURSOWE „Elektryzującej Pasji” polega na przygotowaniu prezentacji lub filmiku obrazującego wielką pasję autora pracy. Uczniowie mogą zgłaszać prace indywidualne, jak i grupowe (2-5 osób). Spośród zgłoszonych prac, specjalnie w tym celu powołane jury konkursowe, wybierze 15 finalistów, którzy rywalizować będą o nagrody główne i wyróżnienia.

HARMONOGRAM KONKURSOWY
 Termin zgłaszania prac: 22 stycznia - 12 marca 2018 r.
 Ogłoszenie twórców 15-tu najlepszych prac - 26 marca 2018 r.
 Ogłoszenie zwycięzców, Gala Finałowa - 23 kwietnia 2018 r.

NAGRODY FINANSOWE

NAGRODY DLA UCZNIÓW:
 1 miejsce – nagroda w wysokości 3.000 zł
 2 miejsce - nagroda w wysokości 1.500 zł
 3 miejsce - nagroda w wysokości 500 zł

NAGRODY DLA NAUCZYCIELI:
 Dla najaktywniejszego koordynatora, który zgłosi największą ilość prac, spełniających wymogi konkursu 1.000 zł
 Dla koordynatora, którego uczeń zdobędzie 1. miejsca w konkursie 1.500 zł
 Dla koordynatora, którego uczeń zdobędzie 2. miejsce w konkursie 750 zł
 Dla koordynatora, którego uczeń zdobędzie 3. miejsce w konkursie 250 zł

IDEA DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

Elektryzująca Pasja jest to autorski projekt, zainicjowany w październiku 2007 r., skierowany, w początkowej fazie do uczniów technicznych szkół z Wrocławia, a następnie co roku rozszerzany o kolejne szkoły na terenie kraju. Głównym celem działań jest stworzenie młodzieży szans na zdobycie wyższych kompetencji zawodowych oraz ułatwienie jej odnalezienie się na rynku pracy, po ukończeniu szkoły. Pierwszym etapem działań była diagnoza potrzeb w szkołach. Kierując się opiniami uczniów i nauczycieli, podjęta została decyzja o realizacji konkursu którego kolejne edycje odbywają się co roku, od 11 lat.

Ideą konkursu jest zachęcenie młodych osób do aktywności i stworzenie im warunków do promocji innowacyjnych projektów. Organizatorzy stawiają sobie za cel rozwój zainteresowań zawodowych i umiejętności uczniów, który ułatwi im odnalezienie się na rynku pracy, po ukończeniu szkoły. Partnerem konkursu Elektryzująca Pasja jest Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne, które powstało w 2007 roku, z inicjatywy największych polskich firm elektroinstalacyjnych. Jego celem jest kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej i biznesowej, działania w zakresie poprawy jakości wykonywania instalacji elektrycznych oraz współpraca z innymi organizacjami w zakresie opracowania i poprawy norm dla branży elektroinstalacyjnej.

www.facebook.com/ElektryzującaPasja
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu