Podziękowania

Za nami akcja promocji szkoły na „Salonie edukacyjnym – Perspektywy 2018” i na „Wolskim Miasteczku Zawodów”. Podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do tak wspaniałego zaprezentowania „Kasprzaka”.