Staż zagraniczny w Irlandii

Nauczyciele przedmiotów zawodowych w dniach 29.04 - 3.05.2019 wzięli udział w stażu zagranicznym pod tytułem: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie”. Podczas pobytu w Irlandii nauczyciele zapoznali się z działalnością szkoły Mallow College, w której odbywał się staż. Obserwowali działania podejmowane przez pracowników oraz prowadzone zajęcia. Poznali infrastrukturę szkoły, a także wyposażenie pracowni do przedmiotów zawodowych. Zobaczyli jakie stosowane są tam metody dydaktyczne oraz jaki sprzęt i urządzenia wraz z oprogramowaniem są wykorzystywane podczas lekcji. Nauczyciele mogli wymienić się doświadczeniem ze specjalistami szkoły irlandzkiej, którzy nauczają pokrewnych przedmiotów. Poznali przykłady dobrych praktyk oraz potrzeby europejskiego rynku pracy, które mogą przełożyć się na późniejsze sukcesy szkolne. Podczas pobytu w Irlandii nauczyciele poznali przedsiębiorców Irlandzkich z branży informatyczno-elektronicznej, u których uczniowie wyjeżdżający odbywają praktyki.