"Uczeń z certyfikatem"

W związku z przystąpieniem naszej szkoły do projektu  "Uczeń z certyfikatem" realizowanego przez Instytut Rynku Elektronicznego oraz Dzielnicę Wola m.st. Warszawy zapraszamy wszystkich uczniów do  udziału w:

  • zajęciach z montażu układów elektronicznych
  • zajęciach wyrównawczych oraz przygotowujących do matury z matematyki, języka angielskiego zawodowego oraz języka polskiego,
  • zajęciach z doradztwa zawodowego
  • praktykach zawodowych

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalistyczne szkolenie z zakresu elektroniki oraz wyrównanie szans edukacyjnych poprzez realizację dodatkowych zajęć z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.

Wśród osób, które zgłoszą się do projektu zostanie wybrana grupa docelowa licząca 90 osób, która będzie uczestniczyć w projekcie. Każda z osoba biorących udział w projekcie może wziąć udział w kilku zajęciach.  

Do udziału w projekcie zapraszamy przede wszystkim uczniów  spoza Warszawy, elektroników, ale i informatyków chcących posiąść dodatkowe umiejętności z zakresu montażu układów elektronicznych.
Rekrutacja do projektu rozpocznie się w najbliższy poniedziałek, tj.  22 września 2014r. i będzie trwać do końca miesiąca. Na początku października zostanie ogłoszona lista osób, które wezmą udział w projekcie. W przypadku nie utworzenia grupy docelowej dopuszcza się możliwość rekrutacji dodatkowej.

Wszystkich chętnych do udziału w projekcie zapraszamy na spotkanie organizacyjne w poniedziałek, 22 września br., na dużej przerwie do sali 238.

Wszystkie pytania proszę kierować do Pana Marcina Gołębieckiego, szkolnego koordynatora projektu, w poniedziałek, wtorek, środę i piątek, w godzinach 7.30 do 13.00, sala 250.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.