Uroczyste podsumowanie projektu

W dniu 23 maja br. w naszej szkole odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Podczas spotkania Dyrektor Szkoły, Pan Krzysztof Ślusarczyk, przedstawił charakterystykę i cele projektu oraz omówił stopień ich realizacji.

Prof. Adrian Opiłowski przedstawił wyniki ewaluacji projektu, skupiając się na przyroście wiedzy praktycznej uczestników projektu po odbyciu stażu zagranicznego jak i na wzroście ich umiejętności w komunikowaniu się w języku angielskim.

Uczestnicy praktyk zagranicznych, Szymon Maciejewski i Jakub Ślusarski, omówili z perspektywy uczestników przebieg praktyk zagranicznych oraz program kulturalny, który był realizowany podczas stażu w Irlandii.

Na zakończenie spotkania zostały przedstawione filmy podsumowujące realizację praktyk zagranicznych, w tym filmy ukazujące uczniów biorących udział w projekcie w miejscach stażu, w których był realizowany, oraz została odtworzona wypowiedź przedstawiciela partnera projektu, firmy Your International Training, podsumowująca jego realizację.

Dziękujemy zaproszonym gościom, uczestnikom projektu oraz przedstawicielom klas za udział w spotkaniu. Było nam niezmiernie miło podzielić się z Wami informacjami o realizacji projektu.