Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbyło się 3 września 2018r.

O godz. 9.00 uczniowie klas pierwszych wzięli udział w uroczystości inaugurującej nowy rok szkolny. Pierwszoklasiści w obecności Dyrekcji, przybyłych Gości, Grona Pedagogicznego oraz swoich Rodziców złożyli uroczyste ślubowanie, stając się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej. Przez najbliższe lata, budować będą wizerunek Kasprzaka, biorąc aktywny udział w życiu szkoły i reprezentując ją na zewnątrz. Podniosła atmosfera, tekst przysięgi, symboliczny moment ślubowania na sztandar szkoły, na długo pozostaną w ich pamięci.