Uwaga! Konsultacje E.06 E.12 E.13

Zapraszamy na konsultacje przedegzaminacyjne.
Kwalifikacja E.06 – sala 152
22 czerwca po uroczystości zakończenia roku szkolnego
Kwalifikacja E.12 – sala 243
25 – 27 czerwca w godzinach 9.00 – 15.00
Kwalifikacja E.13 – sala 242
25 – 27 czerwca w godzinach 9.00 – 15.00