Zajęcia edukacyjne w Centrum Edukacyjnym IPN im. J. Kurtyki Przystanek Historia

13 marca klasa 2A z wychowawczynią prof. E. Zaczek wzięła udział w zajęciach edukacyjnych na temat: „Dzieje pewnego eksperymentu – gospodarka PRL” w Centrum Edukacyjnym IPN im. J. Kurtyki Przystanek Historia. Uczniowie dowiedzieli się, na czym polegał model gospodarki nakazowo- rozdzielczej i poznali okoliczności zastosowania w Polsce Ludowej tego modelu gospodarki oraz płynące z tego faktu reperkusje społeczno-ekonomiczne. Dowiedzieli się, jak wyglądała „bitwa o handel” pod koniec lat 50-tych, gospodarka epoki Gomułki i Gierka. W czasie lekcji podjęto problemy rolnictwa w PRL, zagadnienia związane z handlem zagranicznym i finansami, systemem reglamentacji żywności i innych towarów oraz sytuacją gospodarczą kraju na tle międzynarodowym. Zastosowanie w PRL modelu gospodarki centralnie planowanej skierowało Polskę na ekonomiczne i społeczne manowce, co można było wywnioskować z prezentowanych filmów.