Zajęcia Edukacyjne w Centrum Edukacyjnym IPN. Im. J. Kurtyki Przystanek Historia

19 marca klasa 2F z prof. E. Zaczek uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych w Centrum Edukacyjnym IPN. im. J. Kurtyki Przystanek Historia pt. „Fenomen Solidarności”. Uczniowie mogli poznać wydarzenia, które doprowadziły do powstania NSZZ "Solidarność" - pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej. W czasie zajęć poznali sytuację robotników u schyłku władzy Gierka oraz wydarzenia i przywódców strajku w Gdańsku. Dowiedzieli się o konsekwencjach podpisania porozumienia w Gdańsku 31 sierpnia 1980 r. między komisją rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, co zapoczątkowało powstanie „Solidarności” i stało się początkiem przemian z 1989 r. - obalenia komunizmu i końca systemu jałtańskiego.