Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbyła się w sali gimnastycznej. Najlepszym uczniom dyrektor szkoły Krzysztof Ślusarczyk wręczył świadectwa z czerwonym paskiem, wyróżnieni zostali także uczniowe, którzy na świadectwie mieli średnią powyżej 4.0. Najwyższą średnią uzyskał Paweł Niewiadowski z klasy 2D

Oprócz wyróżnień za wyniki w nauce, podziękowania dostali:

  •  redaktorzy szkolnej gazetki;
  •  wolontariusze ze Szkolnego Klubu Ośmiu;
  •  honorowi krwiodawcy;
  •  członkowie samorządu szkolnego;
  •  członkowie radiowęzła szkolnego;
  •  najlepsi sportowcy;
  •  członkowie szkolnego klubu krótkofalarskiego;
  •  uczestnicy olimpiad i konkursów przedmiotowych;
  •  uczestnicy projektu "Erazmus +";
  •  uczestnicy zawodów w wieloboju obronnym

Na uroczystości zakończenia roku gościliśmy panią Naczelnik Wydziału Oświaty Dzielnicy Wola - Mariolę Zielińską oraz naszych stałych gości Kombatantów z Batalionu Kiliński.

Dziękujemy za ten rok szkolny. Życzymy wspaniałych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji !