ZAPRASZAMY DO KASPRZAKA !

W Kasprzaku kształcimy w zawodach.: technik elektronik, technik informatyk, otwieramy nowy kierunek – TECHNIK MECHATRONIK.