Dane adresowe | English |

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zespołu Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka

Menu Podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwa: Kompleksowa dostawa (sprzedaż i przesył/dystrybucja) energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie.

Menu Przedmiotowe

Copyright by Zespół Szkół Nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie