Od dnia 16 września 2013 będzie obowiązywał nowy PLAN LEKCJI

Po przejściu na stronę z planem proszę ją odświeżyć, by mieć pewność, że będą widoczne ewentualne zmiany!

6 września podczas „Pikniku Rodzinnego” z okazji rozpoczęcia roku szkolnego w amfiteatrze w Parku Sowińskiego wystąpił szkolny zespół muzyczny KASPRZAK BAND. Wszystkich zebranych przywitała burmistrz Dzielnicy Wola Pani Urszula Kierzkowska i zastępca burmistrza Pani Grażyna Orzechowska- Mikulska. Zespół w składzie: Piotr Kowalski – gitara basowa, Artur Należyty – perkusja, Michał Sobolewski – gitara, Mateusz Wesołowski – gitara, wokal, Piotr Żurek – klawisze wykonali dwa utwory autorskie i trzy utwory zespołu Dżem.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 818) uczniowie rozpoczynający naukę w klasach I-III i V szkół podstawowych oraz w klasach II zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceów ogólnokształcących, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2013/2014 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.

W dniu 2 września 2013 r. w uroczysty sposób powitaliśmy nowy rok szkolny. O godzinie 9:00 w obecności zaproszonych gości, dyrekcji, nauczycieli oraz rodziców uczniowie klas pierwszych składali przyrzeczenie na sztandar szkoły. Ci z nich, którzy w wyniku procesu rekrutacji uzyskali największą liczbę punktów otrzymali z rąk Pani Dyrektor legitymacje szkolne. Wszyscy uczniowie usłyszeli życzenia uzyskania jak najlepszych wyników w nauce i wychowaniu zarówno od dyrekcji szkoły, rodziców jak i od starszych kolegów.

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie Proszę o zapoznanie się z dokumentami organizacyjnymi bieżącego roku szkolnego.

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym przekazujemy osobom zainteresowanym do pobrania uaktualniony:

wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania
wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 należy złożyć u pedagoga szkolnego w terminie do dnia 15 września 2013 r.

26.08.2013 – Zespół Przedmiotowy godz.8:00. sala 108 – poprawkowy ustny egzamin maturalny z języka angielskiego – 1 osoba

Data dyr. R. Bublewicz sala 103 z-ca dyr. K. Ślusarczyk sala 102 kier. A. Kudelski sala 101
26.08.13
poniedziałek
godz 8:00
Fizyka – 3 osoby
Chemia – 6 osób
Biologia – 2 osoby
Język polski – 12 osób Język angielski – 11 osób
27.08.13
wtorek
godz 8:00
Język niemiecki – 11 osób
28.08.13
środa
godz 8:00
Matematyka – 17 osób Język rosyjski – 2 osoby
Historia – 3 osoby
Przedsiębiorczość – 1 osoba
PO – 1 osoba
SOiSK – 1 osoba
Moduły – 2 osoby

27.08.2013 - godz 8:00 - s.108 - poprawkowy egzamin maturalny pisemny (matematyka oraz język polski)
27.08.2013 - godz 8:00 - s.114 - poprawkowy egzamin maturalny pisemny (język angielski)

29.08.2013 - godz. 09:00 - Zebranie Kierownictwa Szkoły
29.08.2013 - godz. 10:00 - Zebranie Komisji Przedmiotowych
30.08.2013 - godz. 09:04 - Posiedzenie Rady Pedagogicznej
2.09.2013 - godz. 09:00 - Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas pierwszych
2.09.2013 - godz.11:00 - Msza Święta
2.09.2013 - godz. 12:00 - Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas drugich, trzecich i czwartych.

Warszawa, 17 czerwca 2013 r.

W dniach 13 i 14 czerwca 2013 r. obchodziliśmy uroczyście Jubileusz 65 - lecia istnienia naszej szkoły. W dniu 13 czerwca 2013 r. spotkaliśmy się z byłymi pracownikami szkoły oraz absolwentami, natomiast w dniu 14 czerwca 2013 r. mieliśmy przyjemność gościć osoby, które wspierają szkołę w wielu obszarach. Gościliśmy między innymi: posła na sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Michała Szczerbę, Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty Panią Katarzynę Góralską, zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wola Panią Grażynę Orzechowską-Mikulską, przedstawicieli władz oświatowych miasta i dzielnicy, przedstawicieli Wojskowej Akademii Technicznej oraz pracodawców, delegację zaprzyjaźnionej szkoły z Wilna, przedstawicieli kombatantów Ogólnokrajowego Środowiska Batalionu „Kiliński”, przedstawicieli Rady Rodziców oraz byłych, wieloletnich członków kierownictwa szkoły.

Od dnia 10 czerwca 2013 będzie obowiązywał nowy PLAN LEKCJI

Po przejściu na stronę z planem proszę ją odświeżyć, by mieć pewność, że będą widoczne ewentualne zmiany!

Strony