Z radością informujemy, że do II etapu Olimpiady Cyfrowej z naszej szkoły zakwalifikowało się 5 uczniów z grupy prof. Jana Bogdana. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

 

Uczniowie klasy IG Michał Kosewski i Jakub Szewczyk, którzy pod opieką prof. E. Zaczek  wzięli udział w konkursie zorganizowanym przez Wicemarszałka Sejmu Stanisława Tyszkę z okazji 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości otrzymali podziękowania za udział w konkursie.

W dniu 26.11.2016 rozgrywane były w Warszawie zawody eliminacyjne do ogólnopolskiego turnieju sportowego w ramach turnieju  od SKS-u do AZS-u.

 Konkurs realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W konkursie można zgłosić pracę dotyczącą dowolnej tematyki z wykorzystaniem nowych technologii.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w imprezie sportowej „Mikołajkowe Regaty Wioślarskie o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wola” dla gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Impreza odbędzie się 7 grudnia. Start imprezy o godzinie 9.30 w Hali Koło ul. Obozowa 60.

Od najbliższego poniedziałku 5 grudnia ruszają warsztaty z projektu "Nastolatek w Samorządzie". Projekt jest realizowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Projekt ma na celu rozwijanie i wspieranie postaw obywatelskich wśród uczniów warszawskich szkół ponadgimnazjalnych.

W menu Staże Zagraniczne umieszczono listę uczniów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji w ramach projektu: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” pobierz

Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w konkursach przedmiotowych z zakresu chemii i fizyki.

 

Uczniowie z klasy 3A/B: Piotr Grajda, Mateusz Witkowski oraz z kl. IIA: Marek Ledworowski  pod opieką prof. Małgorzaty Nadolnej zakwalifikowali się do zawodów okręgowych XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

Nauczyciele bibliotekarze serdecznie zapraszają młodzież do udziału w trzech konkursach poetyckich. Tematyka dowolna, warunek – utwory nigdy nie były publikowane.

W zakładce dla nauczycieli znajduje się nowy harmonogram dyżurów obowiązujący od 21.11.2016 r.

W dniu 25 października 2016 r. młodzież z Zespołu Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka urozmaiciła obchody Wolskich Dni Seniora występem artystycznym. Treścią montażu słowno - muzycznego było wspomnienie faktów z życia Jana Pawła II i skomentowanie myśli, które Ojciec Św. zostawił Polakom. Ulubione pieśni papieża, śpiewane zarówno przez uczniów jak i słuchaczy ubarwiły spotkanie.

W skład pakietu informacyjnego wchodzą: broszura, w której w syntetyczny sposób przedstawiliśmy najważniejsze zmiany oraz dwa plakaty pokazujące poszczególne etapy wdrażania reformy. Zwracam się z uprzejmą prośbą o jak najszersze udostępnianie materiałów nauczycielom, rodzicom i uczniom w Państwa szkole. Liczę na to, że przy Państwa udziale zostaną stworzone warunki do tego, aby wszystkie zainteresowane osoby uzyskały pełną informację na temat zaplanowanych zmian.

W dniach 22, 23, 24 listopada 2016 r. maturzyści nie mają pierwszej lekcji. Przychodzą na godz. 8.30 do sal, w których mają egzamin. Od piątej godziny lekcyjnej zajęcia odbywają się wg planu. Ci uczniowie, którzy piszą w danym dniu  o godz. 14.00 egzamin na poziomie rozszerzonym idą na niego po szóstej lekcji. 25. 11 tj. w piątek o godz. 9.00 odbywa się tylko egzamin na poziomie rozszerzonym wg harmonogramu.

Zapraszamy uczniów do udziału w Międzynarodowym Konkursie "Kangur matematyczny", który odbędzie się dnia 16 marca 2017r. Zgłoszenia przyjmują nauczyciele matematyki do dnia  22.12.2016. (konkurs płatny 9 zł).
Dla uczniów klas 3 i 4 organizowana jest przez WAT kolejna edycja Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego. I etap szkolny odbędzie się dnia 8 grudnia 2016 r. Zgłoszenia przyjmują nauczyciele matematyki do 02.12.2016 r.
 

Strony