Uczniowie z klasy 3A/B: Piotr Grajda, Mateusz Witkowski oraz z kl. IIA: Marek Ledworowski  pod opieką prof. Małgorzaty Nadolnej zakwalifikowali się do zawodów okręgowych XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

Nauczyciele bibliotekarze serdecznie zapraszają młodzież do udziału w trzech konkursach poetyckich. Tematyka dowolna, warunek – utwory nigdy nie były publikowane.

W zakładce dla nauczycieli znajduje się nowy harmonogram dyżurów obowiązujący od 21.11.2016 r.

W dniu 25 października 2016 r. młodzież z Zespołu Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka urozmaiciła obchody Wolskich Dni Seniora występem artystycznym. Treścią montażu słowno - muzycznego było wspomnienie faktów z życia Jana Pawła II i skomentowanie myśli, które Ojciec Św. zostawił Polakom. Ulubione pieśni papieża, śpiewane zarówno przez uczniów jak i słuchaczy ubarwiły spotkanie.

W skład pakietu informacyjnego wchodzą: broszura, w której w syntetyczny sposób przedstawiliśmy najważniejsze zmiany oraz dwa plakaty pokazujące poszczególne etapy wdrażania reformy. Zwracam się z uprzejmą prośbą o jak najszersze udostępnianie materiałów nauczycielom, rodzicom i uczniom w Państwa szkole. Liczę na to, że przy Państwa udziale zostaną stworzone warunki do tego, aby wszystkie zainteresowane osoby uzyskały pełną informację na temat zaplanowanych zmian.

W dniach 22, 23, 24 listopada 2016 r. maturzyści nie mają pierwszej lekcji. Przychodzą na godz. 8.30 do sal, w których mają egzamin. Od piątej godziny lekcyjnej zajęcia odbywają się wg planu. Ci uczniowie, którzy piszą w danym dniu  o godz. 14.00 egzamin na poziomie rozszerzonym idą na niego po szóstej lekcji. 25. 11 tj. w piątek o godz. 9.00 odbywa się tylko egzamin na poziomie rozszerzonym wg harmonogramu.

Zapraszamy uczniów do udziału w Międzynarodowym Konkursie "Kangur matematyczny", który odbędzie się dnia 16 marca 2017r. Zgłoszenia przyjmują nauczyciele matematyki do dnia  22.12.2016. (konkurs płatny 9 zł).
Dla uczniów klas 3 i 4 organizowana jest przez WAT kolejna edycja Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego. I etap szkolny odbędzie się dnia 8 grudnia 2016 r. Zgłoszenia przyjmują nauczyciele matematyki do 02.12.2016 r.
 

We wtorek 15 listopada 2016r. w Hali sportowej OSiR Wola przy ul. Obozowej 60 w Warszawie odbył się II Wolski Turniej Niepodległości piłki siatkowej o „Puchar Burmistrza Dzielnicy Wola”. Organizatorami turnieju były: Zespół Szkół nr 36  im M. Kasprzaka i OSiR m. st. Warszawy w dzielnicy Wola. Celem turnieju jest popularyzacja piłki siatkowej, propagowanie aktywności fizycznej, uczczenie Święta Niepodległości.

W dniu 01.12.2016 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali 238 (konferencyjna) odbędzie się I edycja konkursu pod nazwą CHEMATFI"S"EK dla uczniów klas pierwszych propagujący nauki ścisłe: matematykę, chemię i fizykę. Konkurs obejmuje zagadnienia programu szkoły gimnazjalnej i pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Pytania piewszego etapu konkursu będą miały charakter testowy. Wszystkich chętnych uczniów klas pierwszych serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie "100 sekund na 100 lat Woli" i przygotowali profesjonalne filmy o naszej Dzielnicy. Filmy czekają na głosowanie publiczności. Zapraszamy do oglądania i głosowania!

W dniu 15 listopada 2016 r. uczeń naszej szkoły Paweł Niewiadowski z kl. IID  podczas uroczystej gali w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów za szczególne osiągnięcia w nauce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

                           

 

 

W naszej szkole rozpoczęła się realizacja projektu „Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie”. Został on zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Dziewięciu wolontariuszy z klasy 2D uczestniczyło w Teście Coopera zorganizowanym w Zespole Szkół Specjalnych nr 92. Nasi uczniowie we współpracy z Akademickim Związkiem Sportowym zabezpieczali imprezę pod kątem organizacyjnym. W biegu na terenie szkoły uczestniczyły dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Nasza drużyna piłkarzy ręcznych przez 3 dni rywalizowała w Mistrzostwach Woli, które odbywały się w Hali OSiR-u przy ulicy Redutowej. W turnieju zdobyliśmy brązowy medal. Trenerem zespołu był wicedyrektor Maciej Zawadzki.

Próby Poloneza będą odbywać się w każdy poniedziałek o 15.30 w sali gimnastycznej. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas 4. Przewidzianych jest 7 spotkań, obecność na każdej próbie jest obowiązkowa. Pierwsza próba odbędzie się 21 listopada. Zapraszamy.

Strony