Samorząd

Od września 2016 r. opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Pani Iwona Komarnicka.

W roku szkolnym 2016/2017 w skład SU wchodzą:

  • Maciej Pudłowski z kl. 3G - przewodniczący
  • Mateusz Szulc z kl. 3D - z-ca przewodniczącego
  • Hubert Nagraba z kl. 3G – z-ca przewodniczącego
  • Patryk Grabusiński z kl.2E - skarbnik

Na bieżąco prowadzona jest zbiórka makulatury oraz plastikowych nakrętek. Szczegółowe informacje dotyczące zbiórek umieszczone są w gablocie SU obok pokoju nauczycielskiego. Prosimy o zaangażowanie wszystkich uczniów.

W dniach od 26 listopada do 7 grudnia w naszej szkole trwała akcja „Góra Grosza”. Zbieraliśmy pieniądze na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. W tym roku celem akcji jest pomoc w dalszej realizacji reformy domów dziecka poprzez pomoc małym domom dla dzieci, w których realizowane są programy mające na celu powrót dziecka do rodziny. Podsumowanie akcji przedstawimy w styczniu.