Propagacja ,pogoda

Układ propagacji i aktywność słońca