Microsoft Azure

Dostęp do oprogramowania Microsoft w usłudze
Microsoft AZURE FOR EDUCATION.
dla uczniów
 Zespołu Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie

Rada Rodziców zakupiła dla społeczności Technikum Informatycznego Nr 1 uczestnictwo w projekcie Microsoft AZURE FOR EDUCATION. Dzięki temu wszyscy uczniowie oraz nauczyciele przedmiotów informatycznych mogą korzystać z określonej grupy oprogramowania firmy Microsoft. Możliwość uczestnictwa w projekcie nie jest powszechna. Mogą uczestniczyć w nim wybrane wydziały szkół wyższych oraz wybrane średnie szkoły techniczne.

Programy komputerowe, które są udostępniane w ramach projektu mogą być używane wyłącznie do projektów naukowych i niekomercyjnych badań.

Każdy z kwalifikowanych uczestników programu może pobrać ze strony internetowej Microsoft AZURE FOR EDUCATION w pełni funkcjonalne kopie oprogramowania m.in.:

  • systemów operacyjnych (np. Windows 10),
  • serwerów (np. Windows Server Server 2016),
  • narzędzia do tworzenia oprogramowania (np. Visual Studio Enterprise),
  • oraz aplikacje (np. Access 2016).

Weryfikacja uprawnień użytkowników odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej, który koniecznie musi znajdować się w domenie szkolnej (w naszym przypadku @kasprzak.edu.pl)

Strona programu: https://azure.microsoft.com/pl-pl/account/

W przypadku pytań do programu można kontaktować się prof. Mariuszem Rasz (sala 246) lub mailowo poprzez dziennik elektroniczny.