27 Akcja Sprzątanie Świata

We wtorek 6 października 2020 r. nasza Szkoła wzięła udział w 27. Akcji Sprzątanie Świata - Polska organizowanej przez Fundację „Nasza Ziemia” pod hasłem: „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.” Celem udziału w kampanii Sprzątanie Świata jest promowanie zachowania proekologicznego. Z uwagi na funkcjonowanie szkoły w reżimie sanitarnym nasze działania miały przede wszystkim charakter stacjonarny. Pogadankę wraz z filmem edukacyjnym o tematyce ekologicznej przeprowadzono w klasie 2K. Podczas zajęć młodzież podjęła się zobowiązań mających na celu ograniczenie zużycia jednorazowego plastiku.