Apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z apelem Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do rodziców/opiekunów prawnych w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 - 25 marca 2020 r. - (pobierz)