Egzaminy z kwalifikacji

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku dla podstaw programowych kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r.1 i 31 marca 2017 r.

Zmiany w harmonogramach epkz: formuła 2012 oraz formuła 2017.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r.1- formuła 2012

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.1- formuła 2017


Sesja LATO 2020

Deklaracje przystąpienia do egzaminów poprawkowych z kwalifikacji jednoliterowych w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu
w sesji Zima 2020 proszę składać do dnia 31 marca 2020 w formie elektronicznej przesyłając skan na adres sekretariat@kasprzak.edu.pl


Druk deklaracji w wersji elektronicznej:

 lub w wersji papierowej w sekretariacie dyrektora szkoły.