Egzaminy z kwalifikacji

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku - Formuła 2012

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku - Formuła 2017


Sesja egzaminacyjna Lato (czerwiec lipiec) 2021

Deklaracje przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 należy dostarczyć:

  • Formuła 2017 (uczniowie)
  • w formie skanów, wyłącznie przez dziennik elektroniczny (jako załącznik OneDrive, nazwa pliku: imie_nazwisko_klasa, w temacie wiadomości należy podać oznaczenie kwalifikacji) do pani Agnieszki Winiarskiej lub osobiście w sekretariacie uczniowskim do dnia 3 lutego 2021.

  • FORMUŁA 2012 (absolwenci)
  • w formie skanów na adres agnieszka.winiarska@kasprzak.edu.pl lub osobiście w sekretariacie uczniowskim do dnia 21 lutego 2021.


Druk deklaracji w wersji elektronicznej:

 lub w wersji papierowej w sekretariacie uczniowskim.