Egzaminy z kwalifikacji

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku dla podstaw programowych kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r.1 i 31 marca 2017 r.

Zmiany w harmonogramach epkz: formuła 2012 oraz formuła 2017.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r.1- formuła 2012

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.1- formuła 2017


Sesja LATO 2020

PP 2012 - harmonogramy E.12, E.13, E.20:

PP 2017 - terminy egzaminów EE.03 i EE.08 dostępne są w
Systemie Informatycznym Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie


Druk deklaracji w wersji elektronicznej:

 lub w wersji papierowej w sekretariacie dyrektora szkoły.