I edycja konkursu "Najlepszy plakat promujący kraj anglojęzyczny"

Dnia 14 września 2020 r. rusza I edycja konkursu na najlepszy plakat w formacie A2 promujący anglojęzyczny kraj, terytorium zależne czy też jednostkę podziału administracyjnego. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w tym konkursie proszone są o zgłoszenie się w dn. 14-18 września 2020 r. do p. Dariusza Tymińskiego (sala 126) celem wylosowania kraju, terytorium lub jednostki administracyjnej, której plakat będzie poświęcony. Gotowe plakaty należy składać do swoich nauczycieli języka angielskiego lub do p. Dariusza Tymińskiego w dn. 21-25 września 2020 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 września 2020 r. Uczniowie, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca, otrzymają nagrody rzeczowe oraz cząstkową ocenę celującą z przedmiotu język angielski.