Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z Północnych Włoch

Szanowni Państwo, zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego 2020 roku informujemy, iż: ,,Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół". Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi zamieszczonymi w poniższym linku: https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarneg...