Informacje dotyczące planowanego strajku

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłamy:

list Prezydenta Warszawy do rodziców
http://kasprzak.edu.pl/dane/List%20Prezydenta%20m.st.%20Warszawy%20do%20...

list Mazowieckiego Kuratora Oświaty do rodziców
http://kasprzak.edu.pl/dane/list%20do%20rodzic%C3%B3w%20strajk.pdf

druki ZUS i instrukcja dla rodziców do skorzystania z zasiłku na dziecko do lat 8 w związku z nieplanowanym zamknięciem szkoły.
Oświadczenie dla pracodawcy
https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publish...
Wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem:
https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publish...

Informacje na temat strajku w dniu 8 kwietnia 2019 będą przekazane przez dziennik elektroniczny w dniu 5 kwietnia do godziny 14.00.

Z poważaniem
Krzysztof Ślusarczyk
Dyrektor ZS nr 36