Kandydaci zakwalifikowani - dokumenty

Należy złożyć w sekretariacie szkoły:

do dnia 24.07.2019 do godziny 10.00

  • zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania zawodu od lekarza medycyny pracy

  • do dnia 30.07.2019

  • zdjęcia podpisane szt.2
  • kwestionariusz osobowy
  • kartę zdrowia z gimnazjum / szkoły podstawowej