Komunikat Dyrekcji w sprawie organizacji Matur 2020

Drodzy Abiturienci,
Prosimy uważnie zapoznać się ze wszystkimi załącznikami dotyczącymi egzaminów maturalnych, oraz na bieżąco odczytywać wiadomości przesyłane przez dziennik.


  1. Harmonogram egzaminu maturalnego - pobierz
  2. Organizacja i zasady bezpieczeństwa egzaminu maturalnego - pobierz
  3. Przydział sal na egzaminy maturalne - pobierz
  4. Materiały i przybory pomocnicze na egzaminie maturalnym - pobierz