KONKURS INFORMATYCZNY "INFOSUKCES"


Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „InfoSukces”, którego organizatorem jest Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Laureaci konkursu oraz wyróżnieni finaliści otrzymują cenne nagrody rzeczowe. Laureaci poziomu ponadgimnazjalnego mogą ubiegać się o index Politechniki Łódzkiej z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Konkurs składa się z 3 etapów rywalizacji.
Etap I szkolny – Temat zadania etapu kwalifikacyjnego: „Internet rzeczy”. W ramach tego zadania należy wykonać prezentację lub grę opisującą jakie znane lub jeszcze nieodkryte technologie elektryczne, informatyczne, mechatroniczne, elektroniczne, automatyczne lub z dziedzin pokrewnych będą miały zastosowanie i na czym będą polegały. Zadanie polega na opracowaniu i przesłaniu na adres organizatora autorskiego projektu związanego z tematem zadania. Projekt może być wykonany dowolną techniką informatyczną z użyciem komputera. Dodatkowe punkty można zdobyć wykonując zadanie z wykorzystaniem środowiska programowania wizualnego SCRATCH .

Udział w konkursie oraz prace konkursowe należy zgłaszać do 23.12.2018 r. Więcej informacji u prof. Renaty Kwiatkowskiej sala 116.