Konkurs "Książka, którą warto przeczytać"

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie na recenzję ulubionej książki. Prace powinny być napisane na komputerze i opisane według wzoru: hasło konkursu "Książka, którą warto przeczytać", imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa, a także tytuł i autor recenzowanej książki. Recenzje będą przyjmowane do 14 grudnia 2018 roku w bibliotece.