Konkurs Wiedzy o Energetyce

Konkurs Wiedzy o Energetyce Politechniki Warszawskiej organizowany w roku szk. 2019/2020 dla uczniów najlepszych techników w Polsce. Konkurs składa się z 2 etapów: I etap - online za pośrednictwem platformy internetowej odbędzie się w dniu 16.10.2019 r. II etap - finał zostanie zorganizowany na PW w dniu 26. 11.2019 r. (Uczelnia zastrzega korektę terminu II etapu po uprzednim powiadomieniu). Wyniki testu (I etapu) zostaną ogłoszone w ciągu 5 dni roboczych i opublikowane na stronie konkursu.