Krwiodawstwo

W dniach 13 i 27 września w naszej szkole, w ramach systemowych działań Wolskiej Sieci Szkół Promujących Honorowe Dawstwo Krwi i Dawstwo Szpiku odbędą się dwie zbióki krwi. Do honorowego oddania krwi w dniu 13 września zgłosiło się 60 osób a wśród nich 45 uczniów z naszej szkoły.Krew oddawać będą również żołnierze Wojskowej Akademii

Technicznej oraz saperzy.

Dzisiejsza zbiórka jest dedykowana dr hab.inż. Ryszardowi Ankiewiczowi prof.ndz.WAT, Dziekanowi Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Pamiętając o sercu okazanym dzieciom przez władze i studentów WAT w naszych dotychczasowych działaniach, tę akcję dedykujemy Panu Profesorowi Antkiewiczowi z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.