Młodzież Woli

W ramach projektu „Młodzież Woli” odbyły się dwa spotkania w których uczestniczyli nasi uczniowie:

  • 26 września, godz. 12.00 – 14.00 – o spędzaniu czasu wolnego na terenie dzielnicy.
  • 27 września, godz. 12.00 – 14.00 – o tym, jak doradzać i pomagać młodzieży w rozwiązywaniu problemów.

Spotkania były prowadzone przez Panią Kasię Starzyk i Panią Kaję Dziarmakowską (przedstawicielki Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”)
Celem spotkań było zebranie opinii młodzieży mieszkającej i uczącej się na Warszawskiej Woli odnośnie działań dzielnicy adresowanych do młodzieży. Rezultatem całego procesu będzie zmodyfikowany Harmonogram Realizacji Zadań Lokalnych w Obszarze Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy dla Dzielnicy Wola.

Młodzież Woli odbywa się w ramach projektu „Dane, debata, demokracja (3D)”, który realizowany jest przez Stowarzyszenie Klon/Jawor oraz Stocznię dzięki wsparciu z Polsko - Szwajcarskiego Programu Współpracy. Celem projektu jest przeprowadzenie trzech pilotażowych procesów partycypacyjnych, a na ich podstawie stworzenie scenariusza działań, który będzie mógł być stosowany w innych miejscach w Polsce.