Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

„Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach”. Olimpiada odbędzie się w terminie od 26 lutego do 28 lutego 2019 r. Rejestracja trwa do 20 lutego 2019 r. na stronie www.olimpiada.org.pl

Zawody I stopnia polegają na rozwiązaniu testu online dotyczącego biznesu i innowacji przygotowanego przez Komitet Główny Olimpiady. Uczestnicy będą udzielać odpowiedzi na 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Czas przeznaczony na rozwiązanie wynosi 30 minut. W I etapie uczestnicy mogą rozwiązać test online w szkole lub poza szkołą. O kwalifikacji do kolejnego etapu zadecyduje poprawność odpowiedzi oraz szybkość jej udzielenia.