Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Zebranie Komisji Przedmiotowych - czwartek 29 sierpnia - godz. 9.00
Posiedzenie Kierownictwa Szkoły - piątek 30 sierpnia - godz. 8.00
Posiedzenie Rady Pedagogicznej - piątek 30 sierpnia - godz. 9.00