Praktyki zagraniczne IRLANDIA 2020

W dniach od 24 września do 7 października 2019 r. będzie trwał pierwszy etap rekrutacji do projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie” o numerze 2018-1-PL01-KA102-047577 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Regulamin rekrutacji oraz inne dokumenty dostępne są na stronie: http://www.kasprzak.edu.pl/staze-zagraniczne