Szanowni Państwo!

Od 12 marca do 10 kwietnia br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Wg słów Ministra Edukacji Narodowej na dzień dzisiejszy nie jest planowana korekta kalendarza roku szkolnego.
Komunikat MEN
Bardzo prosimy, aby Państwa dzieci unikały dużych zbiorowisk celem uniknięcia ew. zarażenia
Wszelkie dodatkowe informacje będę do Państwa wysyłał poprzez dziennik elektroniczny. Jednocześnie informuję, że zaplanowane zebranie na dzień 25 marca zostaje odwołane.

Z poważaniem
Krzysztof Ślusarczyk