VI edycja Olimpiady Solidarności


Zapraszamy uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Do Konkursu może przystąpić każdy uczeń i uczennica trzeciej klasy 4-letnich szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie z klas młodszych lub maturalnych mogą uczestniczyć w konkursie jedynie w etapie szkolnym i wojewódzkim.

Szkolny etap Konkursu odbędzie się 26 listopada 2018 roku o godzinie 10.00 w sali 238.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje okres historii Polski lat 1970–1990. Etap szkolny polega na rozwiązaniu testu składającego się z pytań zamkniętych o różnym stopniu trudności. Do drugiego etapu konkursu z każdej szkoły awansuje dwóch uczniów, którzy w szkolnym etapie konkursu uzyskali dwie następujące po sobie najwyższe liczby punktów, ale nie mniejsze niż 35% maksymalnej ilości punktów do zdobycia. Drugi etap konkursu (wojewódzki) odbędzie się w szesnastu województwach jednocześnie i będzie polegał na rozwiązaniu testu składającego się z pytań o różnym stopniu trudności. Trzech uczniów, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów, awansują do trzeciego, ogólnopolskiego etapu konkursu. Trzeci etap Konkursu “Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” odbędzie się w czerwcu 2019 roku w Poznaniu. W finale weźmie udział szesnaście trzyosobowych zespołów

Zgłoszenie uczniów do konkursu przyjmuje prof. E. Zaczek. Więcej informacji odnośnie konkursu na stronie https://olimpiadasolidarnosci.pl/.

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO ETAPU SZKOLNEGO:
- Marek Gałęzowski, Filip Musiał, Adam Dziurok, Łukasz Kamiński, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989, Warszawa 2010 (dostępne także na portalu: http://www.polska1918-89.pl )
- Jerzy Eisler, Polskie miesiące, czyli Kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008 (pozycja dostępna na stronie internetowej w formie pdf: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/12534,Polskie-miesiace-czyli-kr...)