Warsztaty z zakresu IT

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza uczniów na nieodpłatne warsztaty z zakresu IT prowadzone przez wykładowców uczelni. Wymiar godzinowy każdego z warsztatów - 40 godzin lekcyjnych w trakcie semestru. Realizacja po 2 lub 3 godziny tygodniowo. Tematyka warsztatów, zasady rekrutacji oraz formularz zgłoszenia ucznia znajdują się na stronie:http://uniwersytet-wirtualny.edu.pl/3mu,uczniowie. Warsztaty odbywają się w siedzibie uczelni w Warszawie przy ul. Lewartowskiego 17. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikaty. Najlepszych uczestników zaprosimy na wycieczki do Parków Technologicznych oraz do udziału w konferencji poświęconej zawodom: programista oraz grafik/projektant stron (konferencja odbędzie się w 2020 r.). Uczniowie mogą zgłaszać się indywidualnie bezpośrednio do biura projektu. Zgłoszenia do tej edycji przyjmujemy do 11 października 2019 r. Zajęcia realizowane są w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – WWSI – uczelnia odpowiedzialna społecznie.