Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w okresie zawieszenia zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół nr 36

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

Ogłoszenie zagrożenia pandemią spowodowało konieczność stosowania nadzwyczajnych środków jej zwalczania. Jednym z bardziej uciążliwych zaleceń jest wstrzymanie przemieszczania się ludności w celu maksymalnego ograniczenia rozprzestrzeniania się groźnego i bardzo zakaźnego wirusa określanego, jako koronawirus (COVID-19). W tej sytuacji skuteczność zwalczania wirusa w znacznym stopniu zależy od osobistej odpowiedzialności każdego obywatela.
Zagrożenie jest tak poważne, że zawieszono zajęcia edukacyjne w szkole. Proszę jednak pamiętać, że okres wzajemnej izolacji minie i trzeba będzie powrócić do normalnych warunków życia i nauki. Będzie to bardzo trudny okres dla rodziców i was drodzy uczniowie.
Okres kwarantanny w edukacji nie może to jednak oznaczać całkowitej bezczynności. Działania edukacyjne mają swój roczny cykl z określonym harmonogram zajęć i zakresem koniecznej do opanowania wiedzy. Zaprzestanie nauki może spowodować luki w wymaganej wiedzy trudne do odrobienia. Uzupełnienie tej wiedzy w późniejszym czasie może być niemożliwe zwłaszcza dla uczniów klas maturalnych.
Mamy świadomość, że jest to trudny okres dla nas wszystkich - rodziców, uczniów i nauczycieli. Ta nadzwyczajna i niespotykana do tej pory sytuacja wymaga nieprzerwanej aktywności intelektualnej. Konieczna jest współpraca z nauczycielami i podejmowanie własnej inicjatywy w zakresie powtarzania (utrwalania) materiału oraz korzystania z oferty uczestniczenia w zajęciach i konsultacjach online.
W tym nietypowym sposobie kształcenia warto dostrzec pewne korzyści. Mianowicie ten „wirtualny” sposób kształcenia poza wadami ma też zalety. Proces samokształcenia w zakresie utrwalania nabytej wiedzy pozwala na zdobycie doświadczenia w zakresie wyszukiwania informacji również w szerszym bardziej interesującym zakresie. Zaangażowanie w taki proces uczenia się może spowodować, że odnajdziecie zagadnienia i rozwiązania naukowo-techniczne, którym będziecie chcieli w przyszłości poświęcić więcej swojego czasu. W tej nowej i odmiennej metodzie uczenia się trzeba opracować własny dzienny harmonogram pracy, w którym uwzględnimy zajęcia rodziców sióstr i braci tak, aby nie powodować wzajemnych napięć i nieporozumień.
Proszę pamiętać, że powstały chaos informacyjny będzie stopniowo ustępował normalizacji dnia codziennego. Jednak natłok nowych obowiązków oraz zagrożeń może powodować poczucie zagubienia i zagrożenia swojej przyszłości. Może pojawiać się nieufność do otoczenia oraz niepewność w zakresie podejmowanych przez siebie działań i decyzji. W normalnych warunkach nauki mogliście w każdej chwili porozmawiać z wychowawcą lub wejść do gabinetu psychologa i pedagoga, aby porozmawiać i uzyskać obiektywną poradę. Dziś również możecie liczyć na pomoc swoich nauczycieli, wychowawcy oraz psychologa i pedagoga szkolnego za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dostępny dla rodziców i dla was drodzy uczniowie w każdej nurtującej was sprawie. Czasem samo zdefiniowanie swojego problemu w formie pisemnej pozwala na lepsze zrozumienie nurtujących was zagadnień. Uzyskanie opinii psychologa lub pedagoga ułatwia przezwyciężenie trudności i odnalezienie rozwiązania przywracającego równowagę w gąszczu problemów.